Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

HUOM! Re:start on päättynyt 31.12.2020

Re:start etsii uusia tapoja koulutuksen ja työelämän yhdistämiseen

Työssäoppiminen ja työharjoittelu ovat aina olleet olennainen osa ammatillista koulutusta ja AMK-opintoja. Maailman muuttuessa myös työpaikalla tapahtuva oppiminen on muuttumassa. Ammattitaidon saaminen ei enää vaadi perinteistä koulussa istumista. Enää ei riitä, että opiskelija menee työpaikalle ja tekee työnantajan osoittamia tehtäviä. Oppiminen ja opiskelijoiden ohjaaminen ovat siirtymässä entistä enemmän työelämään ja työnantajien vastuulle. Samalla kun opiskelijoiden on määrä oppia, he myös luovat suhteita oman alansa työnantajiin ja parantavat mahdollisuuksiaan työllistyä tulevaisuudessa.

Re:start testaa ja kehittää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista yhdessä työelämän kanssa

Selvitämme, miten työssäoppimisesta ja työharjoittelusta saadaan mahdollisimman hyödyllistä ja toimivaa – sekä opiskelijan että työelämän näkökulmasta. Ja kerromme tuloksemme maailmalle.

Parhaiten teemme tämän olemalla läsnä siellä, missä työssäoppiminen ja työharjoittelu tapahtuvat: työpaikoilla. Re:startin kouluttajat ovat opiskelijoiden ja työpaikkojen apuna ja tukena työssäoppimiseen ja harjoitteluun liittyvissä tilanteissa. Autamme byrokratian selättämisessä, näyttöihin valmistautumisessa, ohjaamisessa, työtehtävien suunnittelussa, tulevaisuuden pohtimisessa. Ja teemme siinä sivussa havaintoja.

Re:start on suunnattu media-alan ja luovan alan opiskelijoille ja työpaikoille

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hanke on suunnattu ensisijaisesti media-alasta ja luovasta alasta kiinnostuneille nuorille sekä alan opiskelijoille sekä työpaikoille. Sen toteuttaa Metropolia AMK yhdessä Helsingin kaupungin ja luovan alan yritysten kanssa. Re:start alkoi syyskuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta sekä Metropolialta ja Helsingin kaupungilta.

Nostoja

Työn ja koulun välissä

Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteinen Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -ESR-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Re:startin päämääränä oli löytää uudenlaisia keinoja media- ja tapahtuma-alojen työssäoppimiseen ja opintojen...

read more

Keväällä 2020 media-alalle valmistuneiden kokemuksia

Haastattelemme kaikki Re:startiin osallistuvat nuoret. Tässä kooste keväällä 2020 Stadin ammattiopistosta media-alalle valmistuneiden opiskelijoiden ajatuksia Re:startiin osallistumisesta, koulusta, työpaikoista ja työssäoppimisesta sekä tulevaisuudesta. Re:start...

read more