Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

Info

Projektipäällikkö
Antti-Veikko Salo
050 355 0779

Projektikoordinaattori
Leena Louhivuori
041 512 1739

Koulutuskoordinaattori
Arja Seppälä
arja.seppala@edu.hel.fi
050 365 8176

Kouluttaja
Ari Matinmikko
040 655 9901

Kouluttaja
Niikka Lius
050 590 7099

Kouluttaja
Jarno Marjamäki
040 637 4838

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Olemme yleensä tien päällä ja jalkautuneina työpaikoille. Meidät saa parhaiten kiinni puhelimella tai sähköpostilla.
Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi-hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmää ovat ammatilliset opintonsa keskeyttäneet tai koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 30-vuotiaat helsinkiläiset sekä työpaikkaohjaajiksi koulutettavat Helsingin kaupungin ja luovan alan yritysten työntekijät.

Hankkeessa testataan ja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista. Painopiste on luovan alan ammateissa, joissa ohjaamisen henkilökohtaisuuden tarve korostuu. Tarve on löytää työtapoja, jotka vähentävät ohjaamisesta syntyvää kuormitusta.

Päämääränä on, että nuoret täydentävät kesken jääneitä opintojaan ja osaamistaan koulutussopimuksella luovan alan työpaikoissa ja suorittavat samalla tutkinnon osia tai tutkintoja. Nuorille rakennetaan jatkopolkuja, jotka tähtäävät oppisopimukseen, työhön tai jatko-opintoihin.

Hankkeessa kerätään tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta, koulutussopimuksen käytännön toteutuksesta sekä työssäoppimisen ja työelämän muuttuvista vaatimuksista jatkokehittämistä varten päätöksentekijöille ja opetusalalle.