Toimintoja

Toimintoja

HUOM! Re:start on päättynyt 31.12.2020

Työssäoppimisen tuki opiskelijoille ja työpaikoille

Re:startin tehtävänä on löytää uusia ja toimivia tapoja toisen asyeen työssäoppimiseen. Re:startin pääasiallista kohderyhmää ovat Stadin ammatti- ja aikuisopiston median ja kuvallisen ilmaisun opiskelijat, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipaikat sekä luovien alojen yritykset pääkaupunkiseudulla. Audiosvisuaalinen media, tapahtumatekniikka, graafinen suunnittelu ja valokuvaus painottuvat toiminnassa.

Kouluttajamme toimivat opiskelijoiden, työpaikkojen ja oppilaitosten välimaastossa. Selvitämme, minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia työpaikoilla on työssäoppimiseen liittyen. Tulkitsemme opintosuunnitelmia ja opiskelijoiden oppimistarpeita ja pyrimme löytämään toisilleen sopivat työpaikat ja opiskelijat. Teemme yhteistyötä työpaikkojen, opiskelijoiden ja opettajien kanssa ja pyrimme siihen, että työssäoppiminen on mahdollisimman hyödyllistä ja sujuvaa kaikkien osapuolten kannalta. Mitä vähemmän työnantajan tarvitsee perehtyä opetusalan byrokratiaan, sitä enemmän jää aikaa ja energiaa opiskelijan ohjaamiseen. Mitä selkeämmät ohjeet opiskelija on saanut koulusta, sitä sujuvammin työssäoppiminen etenee. Mitä paremmin opettaja tuntee työpaikan toiminnan, sitä tuloksellisempaa työssäoppiminen on.

Olemme tarpeen mukaan fyysisesti tai etänä läsnä työpaikan ja työssäoppijan arjessa. Teemme yhdessä suunnitelmia työtehtävien toteutusta ja tulevaa varten, autamme työpaikkaohjaajaa ohjaamisessa, keskustelemme, ohjaamme, autamme tai vain kuuntelemme. Ja teemme havaintoja työssäoppimisen toteutuksesta erilaisissa ympäristöissä.

Tiivistämö ja Suvilahti

Tiivistämö on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämä tapahtumatila, joka sijaitsee Suvilahdessa. Tiivistämön toiminta alkoi tilassa vuonna 2019, mutta sen edeltäjä, Kulttuuriareena Gloria, toimi yli 20 vuotta Helsingin keskustassa. Gloria oli merkittävässä asemassa erilaisten alakulttuurien keskuudessa, ja on tuonut siellä pidettyjä tapahtumia sekä tunnelmaa mukanaan Tiivistämölle. Glorian yli 20 vuoden pitkä kokemus nuorten työllistämistoiminnasta tapahtuma- ja media-aloille on myös kulkenut mukana Tiivistämölle.

Tiivistämö on nuorten aikuisten tapahtumavenue, joka tarjoaa inspiroivia kulttuurin ja taiteen elämyksiä, sekä mahdollisuuden tapahtumien järjestämiseen ammattilaisten tuella korkeatasoisissa, muunneltavissa puitteissa. Tiivistämössä järjestetään tapahtumia, musiikkitapahtumista teatteriesityksiin, performansseihin, myyntitapahtumiin ja messuihin. Tapahtumatuotannoissa painotetaan nousevia musiikin, teatterin ja kulttuurin tyylilajeja ja erilaisia alakulttuureita. Tiivistämön asiakaskunta koostuu pääasiassa nuorista aikuisista.,

Tiivistämö tarjoaa työ- ja oppilaitosharjoittelupaikkoja sekä palkkatuellisia määräaikaisia työsuhteita nuorille, jotka kaipaavat lisäosaamista kulttuurituotannon eri osa-alueilla. Työtehtävät liittyvät vahvasti tapahtumatuotantoon ja esitystekniikkaan. Tiivistämöllä on mahdollista suorittaa alaan liittyvä oppilaitosharjoittelu / työssäoppimisjakso, siviilipalvelus, TE-toimiston tukema työkokeilu tai määräaikainen palkkatukijakso. Nuorille tarjotaan työllistämisjakson tueksi koulutusta, kursseja ja henkilökohtaista ohjausta ammatillisen kasvun tueksi.

Tiivistämö on myös yksi Re:startin tärkeimmistä toimintaympäristöistä. Re:startin kouluttajat toimivat Tiivistämöllä ja auttavat opiskelevia ja työllistettyjä nuoria parantamaan omaa ammattiosaamistaan sekä löytämään polkuja kohti työelämää. Tiivistämön nuoret ja vakituiset työntekijät ovat myös Re:startin kohderyhmää. Tavoitteena on kehittää edelleen Glorian työllistämis- ja työssäoppimismallia ja päivittää sitä Tiivistämön ja Suvilahden alueen tarpeita vastaavaksi.

Tiivistämön toimintaympäristö, Suvilahti, on merkittävä luovien alojen keskittymä Helsingissä. Suvilahdessa toimii kymmeniä eri kokoisia toimijoita, jotka ovat eri tavoin kytköksissä luoviin aloihin. Re:startin tavoitteena on lisätä Suvilahden alueen toimijoiden yhteistyötä, yhteisiä tekemisen tapoja, löytää ja synnyttää työssäoppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille sekä auttaa työnantajia ja tulevaisuuden työntekijöitä verkostoitumaan keskenään.

Tiivistämön nettisivu
Suvilahden nettisivu

Tuotantotoimisto Fokus

Tuotantotoimisto Fokus toimii Stadin AO:n media-alan Muotoilijankadun toimipisteessä. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa opintojaan työssäoppimisen periaatteilla mutta kouluympäristössä. Se soveltuu esimerkiksi opiskelijoille, jotka haluavat edistää opiskelujaan nopeutetussa tahdissa tai jotka tarvitsevat rauhallisemman tahdin.

Fokuksen työskentely perustuu av-alan tilaustöiden tekemiseen ryhmässä ja opettajien ohjauksessa. Toiminta pohjautuu Re:startin Happipolku-malliin, ja Fokuksen tarkoituksena on juurruttaa Re:startin havaintoja ja toimintatapoja Stadin AO:n varsinaiseen toimintaan.

Etätyössäoppiminen

Monet luovien alojen työtehtävistä ovat irtautuneet fyysisistä työntekoympäristöistä. Töitä tehdään freelance-pohjalta, kotona, etätyötoimistoissa, hiekkarannoilla, kahviloissa… Töiden tilaajat ja toimeksiantajat saattavat olla toisella puolella maapalloa. Tärkeää ei enää ole, missä työ tehdään – kunhan se tehdään.

Siksi olemme lähteneet testaamaan myös toisen asteen opintoihin liittyvän työssäoppimisen tekemistä etänä. Perustimme sitä varten graafisen suunnittelun opiskelijoille etätyössäoppimstoimiston, jossa he voivat tehdä asiakastöitä eri tilaajille ammattimaisilla työvälineillä. Re:startin kouluttajat ovat myös runsaasti paikalla etätyössäoppimistoimistossa ohjaamassa, sparraamassa ja huolehtimassa siitä, että asiakastyöt täyttävät oppimisvaatimukset. Kouluttajien työhön kuuluu asiakkaiden hankkiminen, mutta ihannetilanteessa opiskelija ja tilaaja hoitavat yhteydenpidon pääosin suoraan keskenään. Pyrkimyksenä on kasvattaa vastuunottoa matkan varrella ja saada opiskelijat ja työnantajat luomaan aitoja verkostoja keskenään.

Korona-aika on kasvattanut huomattavasti etätyön merkitystä ja etätyössäoppimisen kokeilu on harpannut jättiaskeleen eteenpäin kevään 2020 aikana. Moni opiskelija on etätyössäoppimisen ansiosta pystynyt suorittamaan työssäoppimisensa, vaikka monet työpaikat ovatkin sulkeneet toimistonsa.

Seuranta ja havainnointi

Re:startissa tehdään jatkuvaa seurantaa ja havainnointia työssäoppimisen toteuttamiseen liittyen. Seurannan tarkoituksena on kerätä tietoa mm. toisen asteen työssäoppimisen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi seuranta-aineistoa käytetään hyväksi, kun luodaan suosituksia ja toimintamalleja tulvaisuudessa tapahtuvaa käyttöä varten mm. oppilaitoksille, työelämälle, viranomaisille ja päätöksentekijöille.

Seuranta toteutetaan mm. haastattelemalla Re:startiin osallistuvia opiskelijoita, työnantajia, työpaikkaohjaajia sekä alan opettajia. Re:startin henkilöstö tekee lisäksi jatkuvasti havaintoja työssäoppimisen arkipäivästä. Näitä havaintoja kerätään myös haastatteluin ja muilla seurantatutkimuksen metodeilla. 

Yhteistyö-
kumppaneita

Nuorten toimintakeskus Happi

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Kulttuuriareena Gloria / Tiivistämö

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Suvilahti

Balanssi Studiot Oy

Best Crew Ever

Broadway Finland Oy

DC Events Oy

Helsingin kaupunki, kuva, kehittämispalvelut

Helsingin työväenopisto

Helsinki Photo Festival

Itäkeskuksen Kipinä

Keskustakirjasto Oodi

Kontulan toimintakeskus Luuppi

Kulttuuria kaikille

INEZ Media Oy

Lepakkomies

Matti Liukkonen

Monster Meetings Oy

Narri

Pink Fitness

Piilo Productions

Siro Creative Oy

StuDisco Oy

YLE

Yohannes Productions

Zodiak Finland Oy

Cirko

Culture Current ry

Helsingin Diakonissalaitos

Intercityyouth-conference

Instal-crew

Kampin palvelukeskus

Keski-Helsingin musiikkiopisto

Nuoren voiman liitto

Sitra

Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen Setlementtiliitto ry / Arvokas-ohjelma

Taiteen Sulattamo ry

Tanssin tiedotuskeskus

Vantaan kaupunki

Uudenmaan TE-keskus

Omnia Makerspace

Helsinki XR Center

Ammattiopisto Tavastia

Ekami

Koulutuskeskus Salpaus

Turun Ammatti-Instituutti

Gradia

Tredu

OSAO

Ammattiopisto Lappia

Lahden ammattikorkeakoulu

Turun AMK / Taideakatemia

Tampereen ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkan kaupungin nuorisotoimi

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut

Kühne Logistics University

Richard-Riemerschmid-Berufskolleg Köln

Baltic Film, Media, Arts and Communication School

Stockholms Konstnärliga Högskolan

Tukholman kaupunki / Kulturförvantlingen

Roskilde Tekniske Skole

KEA – Copenhagen School of Design and Technology

Thomas Rasmussen

Kasvun maisema (ESR)

StageRight (ESR)

Katiska (ESR)

Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESR)

Luovuus+ (ESR)

Parasta Osaamista

Nuorisotutkimusseura

Suomen Viron-instituutti

Tallinn Music Week

Stoa

Vuotalo

Fotoinfo

Teatteri Särmä ry

Leo Mokkala

Kaikki mahtavat nuoret, jotka ovat olleet mukana matkassamme