Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

Haluatko kehittää ohjaamistaitojasi? Onko yritykselläsi tarve varmistaa että osaavaa työvoimaa on tarjolla?

Oletko ohjannut työharjoittelijoita ja työssäoppijoita? Oletko kiinnostunut kehittämään omaa työtäsi ja ohjaamistaitojasi siten, että se hyödyttää sekä opiskelijaa että työpaikkaa?

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia tapoja kouluttaa osaajia media- ja luovalle alalle.

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alussa ja uudistukseen sisältyy se, että oppimista siirretään entistä enemmän työelämän vastuulle. Samalla otettiin käyttöön uusi rakenne, koulutussopimus, jonka myötä ammatillisen tutkinnon voi suorittaa osittain tai jopa kokonaan työpaikalla työssäoppien.

Koulutussopimuksen käytöstä ei ole vielä juurikaan kokemuksia. Siksi hankkeessa etsitään työelämän puolelta kumppaneita, joita kiinnostaa osallistua työn ja oppimisen kehittämiseen ja tarjota koulutussopimuspaikkoja (=työssäoppimispaikkoja) media- ja luovan alan opiskelijoille.

Tavoitteena on, että alan yritykset pystyvät jatkossa ohjaamaan opiskelijoita aiempaa tuloksellisemmin. Erityisesti tavoitteena on löytää työtapoja, jotka vähentävät ohjaamisesta syntyvää kuormitusta ja hyödyttävät työnantajaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hanke tarjoaa tukea ja koulutusta työpaikoilta valittaville työpaikkaohjaajille. Hankkeen kouluttajat ovat työpaikoilla suuren osan ajasta läsnä, osallistuen nuorten ohjaamiseen ja arkipäivän työtehtäviin. Samalla kouluttajat tarjoavat työpaikkaohjaajille tukea. Lisäksi työpaikkaohjaajilla on mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan esimerkiksi täsmäkoulutusten avulla.

Jos olet kiinnostunut työpaikkaohjaamisesta tai kumppanuudesta, ole yhteydessä!

Leena Louhivuori, projektikoordinaattori
leena.louhivuori@metropolia.fi
041 512 1739

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin (Stadin ammattiopisto, kulttuuri ja vapaa-aika, nuorten työllisyyspalvelut) ja luovan alan yritysten kanssa. Hanke alkoi syyskuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta sekä Metropolialta ja Helsingin kaupungilta.