Katsaus menneeseen ja tulevaan

Katsaus menneeseen ja tulevaan

7. Opintojen keskeytyminen

Yksi Re:startin kysymyksistä on, miten ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä voidaan ehkäistä. Happipolun kaltainen, oman tahdin mukaan tapahtuva oppiminen voi olla yksi toimiva ratkaisu. Joka tapauksessa, keskeyttämisten syyt ovat monesti syvällä, ja suuri osa keskeyttämisistä liittyy elämäntilanteeseen, terveyteen tai taloudelliseen tilanteeseen. Näitä ongelmia tulisi ratkaista varsinkin enneltaehkäisevästi, jo kauan ennen 2. asteen opintojen alkua. Jo opiskelevien kohdalla tukiverkkoa tulisi selkeyttää ja välttää ”siiloutuneita ammattiauttajia”, joilla on hallussaan vain tietty osa-alue. Nuori tulisi siis nähdä kokonaisuutena. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin ja Gradian Vivo-valmennuksen toimintamallia kannattaisi kokeilla Helsingissäkin. Siinä tipahtamisvaarassa oleva opiskelija otetaan kahdeksan viikon mittaiselle valmennusjaksolle, jonka aikana nuoren asiat pyritään saamaan kuntoon.

Keskeyttämisen syyt eivät kuitenkaan aina liity opiskelijan omaan motivaatioon tai elämäntilanteeseen. Keskeyttämisiä tapahtuu myös mm. siksi, että koulun tarjoama opetus on huonoa, epämotivoivaa tai sitä ei järjestetä. Työssäoppimisjaksoja jää kesken mm. siksi, että työtehtävät eivät ole mielekkäitä, työpaikan henki on huono tai liian suuri osa työajasta kuluu turhan tuntuisissa palavereissa.

Keskeyttämisiä ehkäistään myös sillä, että byrokratia – etenkään toimeentuloon liittyvä – ei muserra nuorta ja vie kaikkea energiaa ja huomiota. Hektisyys ja lyhytjänteisyys aiheuttavat epävarmuutta ja henkistä pahoinvointia. Miten tukiviidakosta saisi nuorelle mahdollisimman kivuttoman? Perustulo saattaisi helpottaa opiskelua monen kohdalla.

Jos on suorittanut jo aiemmin ammatillisen tutkinnon, mutta todennut alan vääräksi, ainoa väylä uuden ammatillisen tutkinnon tekemiseen on jatkuva haku. Esimerkiksi Stadin AO:n median ja kuvallisen ilmaisun puolella aukeaa ensimmäinen jatkuva haku vasta talvella 2020, vaikka koulutusreformi on ollut siinä vaiheessa voimassa jo kaksi vuotta. Pahimmillaan väärää alaa opiskeleva jättää tutkinnon suorittamisen kesken, jottei valmistuessaan menetä oikeuttaan hakea haluamalleen alalle yhteishaussa.

AMK-opiskelijoiden keskeyttäminen johtuu usein siitä, että opiskelija havaitsee olevansa väärällä alalla tai hän työllistyy ennen valmistumistaan eikä koe tarvitsevansa tutkintoa. AMK-opiskelijat ovat myös käyneet tiukan seulan valintakokeissa, kun taas toisen asteen opiskelijavalinta tapahtuu nykyään yhteisvalinnan pisteiden perusteella. Toki keskeyttämisiä tapahtuu ammattikorkeakouluissakin muista syistä. AMK:ssa eletään vaihetta, jossa lähiopetus on karsittu minimiin, rahaa on liian vähän. Opetukseen petytään, leikkaukset alkavat näkyä. Opiskelijoilla on pahoinvointia ja jaksamisongelmia, he eivät kiinnity mihinkään, tulevat ympäri Suomen, heillä ei ole ystäviä, ei ryhmää, ei välttämättä edes koulua.