Katsaus menneeseen ja tulevaan

Katsaus menneeseen ja tulevaan

8. Elämänhallinta

Happipolun ja Re:startin tekemien havaintojen myötä on tullut selväksi, että opiskelijoiden tarpeet kohdistuvat myös elämänhallintaan. Ammatillinen koulutus ja työssäoppiminen eivät olekaan enää vain ammatillisten taitojen opiskelua. Nykyään tarvitaankin uudenlaista osaamista elämänhallinnan tukemiseen ja tähän liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tilanne tulee eteen kouluissa sekä työpaikoilla. Vakavampien ongelmien kanssa painii onneksi vähemmistö opiskelijoista, mutta heidän ongelmiensa ratkaisemiseen kuluva aika on pois muilta opiskelijoilta. Opiskelijavalinnoissa tulisi voida kiinnittää huomiota enemmän elämäntilanteeseen ja elämänhallintaan ja suunnata oikeanlaisia resursseja opiskelijoiden tukemiseen.

Re:startin kokemus on ollut, että työelämä ei voi olla se taho, joka ratkaisee opiskelijoiden elämänhallinnan ongelmia. Työelämällä ei ole työkaluja eikä ammattitaitoa ongelmien hoitamiseen. Oppilaitoksen puolella on sen sijaan henkilöitä, keinoja ja osaamista ohjata opiskelija terveydenhuollon ja avun piiriin. Vastuu on kuitenkin aina opiskelijalla itsellään.

Re:startin ennakko-oletus oli, että 80% kohderyhmästä olisi miespuolisia. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan välillä naispuoliset opiskelijat ovat olleet jopa enemmistönä. Meneekö miehillä niin hyvin tai huonosti, että he eivät ohjaudu Re:startiin tai vastaaviin toimintoihin? Ovatko naiset aktiivisempia? Miksi miehiä ei tavoiteta? Näiden kysymysten osalta selvitys jatkuu edelleen.