Katsaus menneeseen ja tulevaan

Katsaus menneeseen ja tulevaan

1. Amisreformia toteutetaan monella tavalla

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Re:start on seurannut tiiviisti reformin käytännön toteutusta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä muissa 2. asteen oppilaitoksissa.

Olemme havainneet, että reformia toteutetaan eri tavoin eri kouluissa. Osa kouluista on pääosin jatkanut toimintaansa kuten ennenkin ja sopeuttanut reformin vaatimukset osaksi normaalia toimintaansa. Osa taas on uudistanut kerralla koko organisaationsa, mikä puolestaan on aiheuttanut käytännössä reformin käyttöönoton viivästymisen. Monissa kouluissa nähdään, että reformi on legitimoinut toiminnan, jota niissä on jo tehty vuosia. Toisaalta reformin rajoja on jouduttu venyttämään ja etsimään kiertoteitä sinällään yksinkertaisiin asioihin, kuten esimerkiksi tilanteisiin joissa työnantaja haluaa maksaa koulutussopimuksesta palkkaa.

Monet koulut pitävät edelleen kiinni vanhasta mallista, jossa työssäoppiminen sijoittuu tiettyihin ajankohtiin opintojen toisena ja kolmantena vuotena. Työssäoppiminen myös liittyy usein tiettyihin tutkinnon osiin. Kovinkaan paljon ei ole vielä hyödynnetty tutkinnon osien tekemistä työelämässä muina aikoina Poikkeuksen tässä muodostavat opiskelijat, jotka ovat halunneet edetä normia nopeammin opinnoissaan. Heidän määränsä on kuitenkin varsin vähäinen.

Suuri osa opettajista on ollut tyytyväisiä reformin tuomaan väljyyteen, mutta jonkin verran on ilmennyt myös muutosvastarintaa reformia kohtaan. Uusi ammatillisen koulutuksen laki mahdollistaa osaamisperusteisuuden eli opiskelija voi esimerkiksi mennä suoraan näyttöön ilman opetukseen osallistumista. Opettajat haluavat usein kuitenkin pitää kiinni omista opetustavoistaan ja oppimisen siirtyminen työelämään tai osaamisperusteiseksi voidaan kokea hankalaksi.