Re:startin ohjausryhmän 6. kokous 14.1.2021

Re:startin ohjausryhmän 6. kokous 14.1.2021

To 14.1.2021 klo 13–15
Teams

Puheenjohtaja Jyrki Sinisalo
Sihteeri Leena Louhivuori
Esittelijä Antti-Veikko Salo (ellei toisin mainittu)

Läsnä: Jyrki Sinisalo (pj), Taru Ruotsalainen, Pekka Mönttinen, Jorma Harjamäki, Kimmo Räsänen

Rahoittajan edustaja: Sasu Pajala

Hankehenkilöstö: Antti-Veikko Salo, Leena Louhivuori, Arja Seppälä, Ari Matinmikko, Jarno Marjamäki

LIITE 1: Esityslista ja diaesitys

PÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan hankkeen viimeinen kokous

2. Kuulumiskierros

Kuulumiskierros käytiin ripeästi. Osallistujilla ei ollut mielessään mitään erikoista. Osallistujat totesivat, että töitä ja puuhaa riittää taas vuoden vaihteen jälkeen. Kimmo Räsänen kertoi vaihtaneensa työpaikkaa sitten viime kokouksen.

3. Hankkeen tilannekatsaus ja lopettaminen

Antti-Veikko esitteli viimeisen syksyn (2020) työt ja tärkeimmät toiminnot. Syksyllä aloitettiin tulosten analysointi ja prosessointi sekä seurantamateriaalin työstäminen kohti loppujulkaisua.

Työtä jatkettiin korona-aika huomioiden. Kohderyhmän nuorille etsittiin työllistymispolkuja ja autettiin digiportfolion tekemisessä. Autettiin siinä, miten lähestytään työnantajia ja luodaan kontakteja työelämään. Kuten sanottu, korona sotki toimintaa.

Hankkeen työntekijöiden omat verkostot ja suhteet auttoivat kontaktien etsimisessä ja verkostojen luomisessa.

Syksyllä 2020 aloitettiin Stadin AO:n ja Tiivistämön (Helsingin kaupungin kulttuuriareena) yhteistyö. Aiemmissa hankkeissa suunniteltu Temppurata-koulutus otettiin uudestaan käyttöön ja jatkuu keväälle 2021.

Tiivistämöllä aloitettiin myös striimaus-koululutus. Hankkeen kouluttajat siirtyivät Tiivistämön työntekijöiksi kouluttamaan.

Antti-Veikko kertoi toiminnoista ja tuloksista (LIITE 1)

4. Teema: Re:Start –hankkeen loppujulkaisu, tulokset ja niiden levittäminen

Antti-Veikko kertoi ja esitteli tiivistelmän toiminnoista ja tuloksista sekä toiminnan tulosten levittämisestä (LIITE 1)

Antti-Veikko kertoi tulevasta jatkohankkeesta, joka alkaa 1.4.2021. Uudessa Re:act-hankkeessa hyödynnetään Re:start-hankkeen toiminnan tuloksia ja johtopäätöksiä.

Tuloksista ja johtopäätöksistä on koottu ehdotuksia ja tiedotusaineistoa, joka on viety tiedoksi päättäjille. Päättäjiltä onkin saatu hyvää palautetta.

Talousluvut kertovat hankkeen sujuneen suunnitelmien mukaan. Koulutukseen jäi rahaa ja flat rate käyttämättä suurelta osin. Kokonaiskustannukset tuli täytettyä.

Puheenjohtaja nosti esiin kysymyksen siitä, miten tuloksia hyödynnetään jatkossa, kukin omalla tahollaan. On hienoa, että jatkohanke voi osaltaan viedä asiaa eteenpäin. Puheenjohtaja kiitti seurannan tekijää Leenaa (sihteeri) haastatteluista ja keskusteluista. Niiden lukeminen kosketti syvästi. Varsinkin, kuinka opiskelija kokee oppilaitoksen ahdistavana – ja siinä kaikilla oppilaitoksen edustajilla olisi peiliin katsomisen paikka.

Pekka Mönttinen tuli juuri Helsingin kaupungin tilannekatsauskokouksesta. Siellä todettiin että toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointiin tullaan kiinnittämään huomiota enemmän. Se tuntuu juuri nyt tärkeältä. Puheenjohtaja totesi, että hyvä asia on tullut esille: kouluun mennessä pitää olla hyvä mieli – että on hienoa, että saa opiskella.

Jorma Harjamäki pohti, mikä on muuttunut ja muuttanut suhtautumista kouluun. Onko reformi vaikuttanut? Kuitenkin hankkeen keskeinen juttu oli, että on ollut aiempia huonoja kokemuksia koulusta ja opetuksesta. Hankkeen tulokset ovat siksi hyviä ja avaavia.

Arja muistutti, että hankkeen kohderyhmä oli sitä haurainta porukkaa – ja siihen tarvittiin juuri erityisosaamista. Nyt uuden sisäänpääsysysteemin myötä valikoituvat hyvän keskiarvon saanet nuoret. He syrjäytyvät eri tavalla. He huomaavat pian, että olikin väärä alan valinta. Pääsykokeet olivat hyvä siinä, että silloin seuloituivat mediasta kiinnostuneet ja nyt keskiarvokeskeisessä systeemissä nousevat esiin ns. väärät valinnat. Tiivistämö onkin tärkeässä roolissa koulun rinnalla.

Loppujulkaisusta: Antti-Veikko valmistanut koosteen (LIITE 1). Julkaisu on sekä printtinä että sähköisenä.

Sasu Pajala kysyi, miten työpajat voivat tukea hankkeen toimintatapoja. Todettiin työpajojen olevan erilaisia luonteeltaan kuin Tiivistämö. Tiivistämö on oikea työpaikka, jolla on 20 vuoden kokemus työssäoppimisen menetelmistä. Jorma Harjamäki pohti Digitalentsin ja Mediakylpylän toimintaa ja yhteistyömahdollisuuksia jatkohankkeen kanssa. Digitalents Acdemy on pelipuoleen keskittynyt – mutta sekin voisi olla mukana.

Tiivistämön tapahtuma-areenasta on tullut striimaukseen keskittynyt työssäoppimisen opiskelu- ja työpaikka.

5. Muut asiat

Puheenjohtaja antoi kiitoksensanojen ryöpyn ohjausryhmän jäsenille. Erityiskiitokset kohdistuivat Antti-Veikolle ja Leenalle. Ohjausryhmän jäsenet kiittelivät vuorostaan hanketyöntekijöitä ja yhteistä toimintaa. Siihen oli hyvä lopettaa kokous ja Re:start-hanke. Muita asioita ei tullut esille.

6. Puheenjohtaja päättää kokouksen

Puheenjohtaja päätti Re:start-hankkeen ohjausryhmän viimeisen kokouksen klo 14.00.

Helsingissä 1.2.2021

Jyrki Sinisalo, puheenjohtaja

Leena Louhivuori, sihteeri