Julkaisua juhlistetaan

by | 1.2.2021

Julkaisua juhlistetaan

by | 1.2.2021

Työn ja koulun välissä – Työssäoppiminen media- ja tapahtuma-alalla on julkaistu 🙂 Sitä täällä Antti-Veikko Salon kanssa hiukan juhlistetaan. Oli kyllä suuri elämys tehdä tätä seurantaa pilotoinnissa. Seurannalla oli monta puhujaa ja monta näkökulmaa aiheeseen ja varsinkin vallalla oleviin käytäntöihin opetusmenetelmissä.

TKI johtaja Anna-Maria Vilkunan mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kannalta keskeisenä teemana viime aikoina on uudet oppimisympäristöt eli oppilaitosten seinien ulkopuolella tapahtuva oppiminen. Työssäoppimismallien kehittäminen Metropoliassa aloitettiin media-alalla kahdeksan vuotta sitten. Ne olivat kokeiluja ja pilotointeja. Vuosien myötä ovat kehittyneet keskeisiksi ajatusmalleiksi – voisi sanoa marginaalista keskeisiksi toimintatavoiksi ja samalla kohti jatkuvan oppimisen malleiksi.

Pekka Mönttinen ja kulttuuriareena Gloria – nykyisin tapahtuma-areena Tiivistämö – ovat antaneet osaamisensa työssäoppimismallien kehittämiseen. Glorian työssäoppimismalli aloitettiin jo vuonna 1998 ja sehän on jo legenda. Mutta samalla kaikkien aikojen onnistunein malli.

Metropolia ammattikorkeakoulun edelläkävijöinä työssäoppimismallien opinnollistamisessa ovat toimineet Aura Neuvonen ja Sami Huohvanainen. He ovat antaneet oivia ohjeita media-alan toimijoiden kanssa puljaamisessa. Parhaita työssäoppimismallin kehittämisjuttuja on luonut Jyrki Sinisalo Esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelmassa. Jyrki luotsasi tapahtuma-alalle osaajia, joista oli ja on yhä huutava pula.

restart.metropolia.fi

Julkaisu löytyy sähköisenä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-272-8