Joulutervehdys

Joulutervehdys

Restart-hanke toivottaa hauskaa joulua ja iloista uutta vuotta 2019!

Joulutervehdyksen on suunnitellut Irini Kalaja ja valokuvan on ottanut Niikka Lius.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksella on hyvät edellytykset onnistua (HS 3.12.2018)

Ammatillisen koulutuksen uudistusta on julkisessa keskustelussa pidetty epäonnistuneena ja ammatillisen koulutuksen tilaa huolestuttavana. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamien arviointien mukaan uudistuksella on hyvät edellytykset onnistua, mutta siihen liittyvät riskit tulee tiedostaa ja niitä tulee seurata.

Uudistukseen liittyy kuitenkin myös riskejä, joihin tulee kiinnittää huomiota uudistuksen edetessä. Haasteina ovat nousseet esiin muun muassa osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus sekä työpaikoilla annettavan ohjauksen riittävyys ja laatu sekä uudistuvan rahoitusjärjestelmän kyky turvata laadukas koulutus.

Tarvitsemme aktiivista ja tiivistä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä ammatillisen koulutuksen korkean laadun varmistamiseksi. Vaikka tilanne näyttää monelta osin hyvältä, uudistuksessa on myös riskejä, ja siksi uudistuksen vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista tulee seurata tarkasti.

Lue koko mielipidekirjoitus:

Harri Peltoniemi ja Kirsi Hiltunen: Ammatillisen koulutuksen uudistuksella on hyvät edellytykset onnistua (HS 3.12.2018)