Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

Re:start etsii uusia tapoja koulutuksen ja työelämän yhdistämiseen

Työssäoppiminen ja työharjoittelu ovat aina olleet olennainen osa ammatillista koulutusta ja AMK-opintoja. Maailman muuttuessa myös työpaikalla tapahtuva oppiminen on muuttumassa. Enää ei riitä, että opiskelija menee työpaikalle ja tekee työnantajan osoittamia tehtäviä. Oppiminen ja opiskelijoiden ohjaaminen ovat siirtymässä entistä enemmän työelämään ja työnantajien vastuulle. Samalla kun opiskelijoiden on määrä oppia, he myös luovat suhteita oman alansa työnantajiin ja parantavat mahdollisuuksiaan työllistyä tulevaisuudessa.

Re:start testaa ja kehittää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista yhdessä työelämän kanssa

Selvitämme, miten työssäoppimisesta ja työharjoittelusta saadaan mahdollisimman hyödyllistä ja toimivaa – sekä opiskelijan että työelämän näkökulmasta. Ja kerromme tuloksemme maailmalle.

Parhaiten teemme tämän olemalla läsnä siellä, missä työssäoppiminen ja työharjoittelu tapahtuvat: työpaikoilla. Re:startin kouluttajat ovat opiskelijoiden ja työpaikkojen apuna ja tukena työssäoppimiseen ja harjoitteluun liittyvissä tilanteissa. Autamme byrokratian selättämisessä, näyttöihin valmistautumisessa, ohjaamisessa, työtehtävien suunnittelussa, tulevaisuuden pohtimisessa. Ja teemme siinä sivussa havaintoja.

Re:start on suunnattu media-alan ja luovan alan opiskelijoille ja työpaikoille

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hanke on suunnattu ensisijaisesti media-alan ja luovan alan opiskelijoille sekä työpaikoille. Sen toteuttaa Metropolia AMK yhdessä Helsingin kaupungin ja luovan alan yritysten kanssa. Re:start alkoi syyskuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta sekä Metropolialta ja Helsingin kaupungilta.

Nostoja

Tämä on Re:start 2020

Re:startin pääkohderyhmää ovat alle 30-vuotiaat media-alan työssäoppijat ja harjoittelijat (Stadin AO, Metropolia, Tiivistämö) sekä työpaikkaohjaajat Helsingin kaupungilla ja alan firmoissa. Suvilahden Tiivistämöllä on myös palkkatukitöissä ja työkokeilussa olevia...

lue lisää

Re:startista juttu Stadin AO:n uutiskirjeessä

”Restart on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Helsingin kaupungin ja luovien yritysten hanke, jonka tavoitteena on tehdä havaintoja koulutuksen siirtymisestä työpaikoille sekä siitä, miten siirtyminen on edistänyt opiskelijoiden työllistymistä.” Lue lisää

lue lisää